ข้อมูลตลาดแรงงาน

สถานประกอบการลงนามความร่วมมือ M.O.U

ที่ ชื่อสถานประกอบการ หมายเหตุ
1 บริษัท โทโฮกุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จ. อยุธยา
2 บริษัท มิตซูบิซิอิเล็กทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ. ชลบุรี
3 บริษัท แคนนอนปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด จ. ปราจีนบุรี
4 บริษัท  เช็นทรัล เรสเตอส์ กรุ๊ป จำกัด  (KFC / โอโตยะ) กรุงเทพมหานคร
5 บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์) กรุงเทพมหานคร
6 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   กรุงเทพมหานคร


 

สถานประกอบการที่ร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (1 ปี)

ที่ ชื่อสถานประกอบการ หมายเหตุ
1 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด จ. ชลบุรี
2 บริษัท ไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด จ. ชลบุรี
3 บริษัท หลินอินดัสทรี จำกัด จ. สมุทรปราการ
4 บริษัท บางกอก อินดัสเตรียลบอยเลอร์ จำกัด จ. ปราจีนบุรี
5 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี จ. ชลบุรี
6 โรงแรมเดอะซายน์ จ. ชลบุรี
7 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย จ. สมุทรสาคร
8 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต จ. ภูเก็ต


ข้อมูลตลาดแรงงาน

- โรงแรม เจ พี เอ็มเมอร์รัลด์
36 ถนนปะปา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
- โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท
353 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุน
จังหวัดชลบุรี 20260
- โรงแรมอลิซาเบท พญาไท
168/51 ถนนประดิพันธ์
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- โรงแรมอเล็กซานเดอร์
3303 ถนนราคำแหง
แขวงหัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
- โรงแรม รอยัลภูเก็ตชิตี้
154 ถนนพังงา อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
- โรงแรมเอเชีย พัทยา
352 หมู่ 12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุน จังหวัดชลบุรี 20260
- โรงแรมโนโวเทล โลตัส
1 ซอยแดงอุดม สุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
- โรงแรมมณเทียน
369 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2
ตำบลหนองหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
- โรงแรมลพบุรีอินท์
28/9 ถนนนารายณมหาราช ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
- โรงแรมตะวันนา รามาดา
80 ถนนสวรรศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพามหานคร 10500
- โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ โฮเทล
300/1 ซอยลาดพร้าว 91 เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10130
- โรงแรมเดอะคีลเลอร์ ลิฟวิ่งรีสอร์ท
2222 หมู่ 7 เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
- โรงแรมตึกศิลา
ตำบลฉลาด อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
- โรงแรมอาร์ พี
275 ถนนประชาสัมพันธ์
ตำบลในเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
- สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยโสธร
220 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- เทศบาลเมืองยโสธร
ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร
272 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- โครงการชลประทานจังหวัดยโสธร
บ้านกิโล 3 ตำบลตาดทอง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- ร้าน ไอ ที คอม
76/1 หมู่ 1 ถนนศิลประดิษฐ์
ตำบลหนองหญ้าลยา อำเภอกันทรลักษณ์
จังหวัดอุบลราชธานี 33110
- บริษัท ที โอ ที จำกัด
ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- สถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว
ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35000
- องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร 35130
- องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ
ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
- องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
5 หมู่ 1 ตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
- ไปรษณียโสธร
216 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- เทศบาลตำบลทรายมูล
ถนนวารีราชเดช ตำบลทรายมูล
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170
- โรงพยาบาลยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- บริษัท บิ๊กซี ยโสธร จำกัด
323 หมู่ 2 ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- สำนักงานวัฒนาธรรมอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร
ศาลาหลังเก่า ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม
ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- ที่ว่าการอำเภอพนมไพร
ถนนพินิจนนทราษฏร์ ตำบลพนมไพร
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
- ศาลจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- ที่ทำการแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ
ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
- บริษัท เลนโซวิล จำกัด
90 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโวรัว
ตำบลบาวิสมิตร อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
- เทศบาลตำบลทรายมูล
ถนนวารีราชเดช ตำบลทรายมูล
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35000
- ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว
ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลป่าติ้ว
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35000
- เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
- เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
12 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
- สำนักงานเขตที่การศึกษายโสธรเขต 1
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
- กรมสรรพสามิตรพื้นที่ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
- สำนักงานที่ดินอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 35110
- องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
ถนนแจ้งสนิท ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
- กรมสรรพสามิตรพื้นที่สาขาเขื่องใน
ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี 34150
- บริษัท ไทยยนต์ยโสธร จำกัด
454-456 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
502 หมู่ 17 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร 35140
- ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิยกรณ์วัสดุก่อสร้าง
187-191 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจเจริญยโสธร
555/7-10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามมิตรยนต์ยโสธร
270 หมู่ 14 ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
- ร้านเบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์
86/1 ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- ร้านพรวิทยา ยโสธร
147/3-4 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
- บริษัท ซี พี เอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
244 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

^