คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนายการ วท.อจ.

^