คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0014 คำสั่งรับใบประกาศฯ.pdf คำสั่งรับใบประกาศฯ (442.95 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0013 คำสั้งพิธีไหว้ครู 2562.docx คำสั้งพิธีไหว้ครู 2562 (447.6 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0012 คำสั่งคณะกรรมการการประกวด to be ปี 62.pdf คำสั่งคณะกรรมการการประกวด to be ปี 62 (652.26 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0011 121090_คำสั่งปฏับัติหน้าที่เวรหน้าประตู โรงจอดรถ.pdf 121090_คำสั่งปฏับัติหน้าที่เวรหน้าประตู โรงจอดรถ โรงอาหาร 2562 (247.8 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0010 109477_คำสั่งรับใบประกาศฯ.pdf 109477_คำสั่งรับใบประกาศฯ (442.95 KB) Admin ก.ย. 2563
E-0009 93998_คำสั่ง กีฬาสี 61.pdf คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงาน (426.53 KB) Admin ก.ย. 2563
1
^