ข้อมูลอาคารสถานที่

แผนผังวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

อาคารสถานที่

   

พระพุทธรูป                                                                                                  เสาธง

   

ป้ายวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ                                                    ป้อมยามและห้องนอนครูเวร

   

ฐานพระวิษณุ                                                                        อาคารอำนวยการ

   

โรงจอดรถผู้มาติดต่อราชการ                                                                โรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา

   

อาคารที่พักนักศึกษา                                                                              อาคารสามัญ

   

หอเกียรติยศ                                                                                               ร้านค้าสวัสดิการ

   

อาคารแผนกโลหะการ                                                                       ซุ้มทางเดินตรงข้ามแผนกช่างเชื่อมโลหะถึงอาคารพาณิชยการ

   

อาคารเอนกประสงค์                                                                                      สนามฟุตบอล

   

สนามตะกร้อ                                                                                สนามวอลเลย์บอล

   

ศาลาที่พักนักกีฬา                                                                                  สนามฟุตซอล

   

อาคารแผนกช่างกลโรงงาน                                              อาคารช่างกลโรงงานเดิม

   

อาคารเรียนรวม 4 ชั้น                                                                            อาคารพาณิชยการ

   

โรงจอดรถอาคารพาณิชยการ                                                                               อาคารโรงอาหาร

   

โรงจอดรถหน้าโรงอาหาร                                                                                      อาคารงานอาคารสถานที่

   

บ้านพักผู้อำนวยการ                                                                                         บ้านพักข้าราชการ 1

   

บ้านพักข้าราชการ 2                                                                                    บ้านพักชั่วคราว 1

   

บ้านพักชั่วคราว 2                                                                                          บ้านพักชั่วคราว 3

   

บ้านพักนักการภารโรง                                                                                โรงเก็บของงานอาคารสถานที่ 1

   

โรงเก็บของงานอาคารสถานที่ 2                                                                 โรงเก็บของงานอาคารสถานที่ 3

   

โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า 1                                                                      โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า 2

   

ตึกช่างอุตสาหกรรม                                                              โรงงานจั่วคู่แผนกช่างกลโรงงาน

   

อาคารแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา                                                    ป้อมยามหลังวิทยาลัย

   

อาคารกรองน้ำ                                                                                          บ้านพักชั่วคราวหลังวิทยาลัยฯ 1

   

บ้านพักชั่วคราวหลังวิทยาลัยฯ 2                                                            บ่อน้ำหลังวิทยาลัยฯ

   

อาคารเครื่องปั้มน้ำ                                                                                             ถังพักน้ำ

   

แทงค์จ่ายน้ำ                                                                              อาคารงานเอกสารการพิมพ์

^