ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เรื่องการจัดจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์การแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่องการจัดจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์การแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

02 มิ.ย. 2563 0 2,234

เรื่องการจัดจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์การแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ปวช. จำหน่ายวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ปวส. จำหน่ายวันที่ 19 มิถุนายน 2563

เรื่องขอเลื่อนการจัดจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์การแต่งกายนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
เรื่องขอเลื่อนการจัดจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์การแต่งกายนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

31 มี.ค. 2563 0 2,203

เรื่องขอเลื่อนการจัดจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์การแต่งกายนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

1
^