Personnel

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายสำรวย โพธิ์ไทรย์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

 • thumbnail

  นายโสภา คล่องดี

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางอรทัย พิตะพันธ์

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายวัฒนา ศรีสุข

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายศศิวัฒน์ วงศ์จันทา

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

^