รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายโสภา คล่องดี

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

โทรศัพท์

อีเมล

^