รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวัฒนา ศรีสุข

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รายละเอียดรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

โทรศัพท์

อีเมล

^