รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายศศิวัฒน์ วงศ์จันทา

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

รายละเอียดรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

โทรศัพท์

อีเมล

^