รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางอรทัย พิตะพันธ์

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารงาน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายละเอียดฝ่ายบริหารทรัพยากร

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

โทรศัพท์

อีเมล

^