รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายโสภา คล่องดี

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารงาน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายละเอียดฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

โทรศัพท์

อีเมล

^