งานทวิภาคี

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

02 ก.ย. 2563 0 39

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563
การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563

17 ก.พ. 2563 0 375

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563

1
^