ฐานข้อมูลพรรณไม้ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพรรณไม้ พรรณไม้ต่างๆที่ถูกเก็บรักษาตัวอย่างไว้เป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ตีพิมพ์ และ พรรณไม้จากแหล่งข้อมูลอื่น

โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้

ฐานข้อมูลพรรณไม้
 อ่านต่อ
Gallery
 อ่านต่อ
^